Přejít k obsahu


Structurot

Citace:
DUPAL, J. Structurot. 2003.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Structurot
Rok vydání: 2003
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Programový balík je schopen provádět modální analýzu a určit dynamickou odezvu rotorových systémů včetně rámu stroje na základě modální syntézy navzájem izolovaných subsystémů rotorů a rámu stroje. Modální analýza rámu může být provedena libovolným profesionálním balíkem (např. ANSYS).
Abstrakt EN: Program package structural solves modal analysis and dynamic response at the rotor systems including machine frame based on modal synthesis method of the mutually isolated subsystems at the rotors and machine frame. Modal analysis of the frame can be performed by means at professional package (e.g. ANSYS).
Klíčová slova

Zpět

Patička