Přejít k obsahu


Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems

Citace:
JANEČEK, P., MOŠNA, J., PRAUTSCH, P. Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 243-245. ISBN: 978-80-8073-805-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University, BERG Faculty
Autoři: Petr Janeček , Jiří Mošna , Pavel Prautsch
Abstrakt CZ: Článek navrhuje metodu pro identifikaci pozitivních systému. Metoda je založena na použití Coxovy formy a kritéria nejmenších čtverců. Protože každé fázové rozložení muže být považováno za pozitivní systém, muže být metoda použita v oblasti systému s diskrétních události. Dva příklady ilustrují použití metody. První příklad demonstruje aproximaci doby výpadku 200 MW tepelných bloku. Stupeň fázového rozdělení je redukován v druhém příkladě.
Abstrakt EN: In this paper we propose a method for positive system identification. The method is based on utilization f Cox form and least square fitting criteria. The problem is reduced to direct parameters identification. Because all phase-type distributions can be treated as positive systems the method can by used in discrete event systems area. Two examples illustrate the method application. The first one demonstrates approximation of power outage duration at a 200 MW power plant unit. Degree of a phase-type distribution resulting from a fork join structure is reduced in the second example.
Klíčová slova

Zpět

Patička