Přejít k obsahu


Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR

Citace:
ČERNÝ, V., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR . 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monte-Carlo simulator of Czech ETS operation
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Václav Černý , Petr Janeček , Eduard Janeček
Abstrakt CZ: Monte-Carlo simulátor provozu elektrizační přenosové soustavy České republiky modeluje provoz této soustavy v uzavřené regulační smyčce. Dopředná část simulátoru je tvořena modelem nenarušeného provozu soustavy (provoz bez výpadků bloků) a modelem poruchových výpadků bloků (Markovské procesy). Zpětná vazba v simulátoru představuje modely aktivace/deaktivace a dynamiky jednotlivých druhů podpůrných služeb (PpS) tak, jak jsou používány na dispečinku ČEPS a.s. a následně realizovány na elektrárenských blocích. Modely nenarušeného provozu a poruchových výpadků bloků jsou chápány jako stochastické procesy. Vyhodnocení příslušného počtu simulací pak umožňuje odhadnout spolehlivost provozu soustavy v závislosti na výši nakoupených regulačních záloh jednotlivých druhů PpS a ostatních charakteristikách soustavy (parametry modelu nenarušeného provozu, intenzity poruch a oprav modelovaných bloků, atd.).
Abstrakt EN: Monte-Carlo simulator of electricity transmission system operation models operation of the system in a closed loop mode. A forward part of the simulator consists of an undisturbed operation model (operation without any power unit forced outage) and a power unit forced outage model (Markov processes). A feedback part of the simulator involves models of activation/deactivation and dynamics of particular kinds of ancillary services as they are used at a dispatching center of ČEPS a.s. and subsequently performed by power units. The models of the undisturbed operation and the power unit forced outages are considered as stochastic processes. Then evaluation of a number of appropriate simulations enables to predict electricity transmmision system reliability under the range of purchased control reserves of particular ancillary services and other system characteristics (undisturbed operation model parameters, failure and repair rates of modelled power units, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička