Přejít k obsahu


Vývoj technického vzdělání v ČR a USA

Citace: [] MACH, P. Vývoj technického vzdělání v ČR a USA. In XXV international colloquium on the Management of educational process : proceedings of electronic version of reviewed contribution. Brno: University of Defence, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7231-228-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of Technical Education in the Czech Republic and USA
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Defence
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Technická výchova musí být vnímána jako základna k dosažení pracovních a dalších kompetencí, které jsou uvedeny v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělání. Tento požadavek není vždy vhodně akceptován v transformačních procesech školských soustav. Příspěvek porovnává vývoj technického vzdělávání v USA a v naší školské soustavě v posledních letech.
Abstrakt EN: Technical education must be understood as fundamental for acquiring working and other skills specified in the framework educational programmes for both primary and secondary education. This requirement has not always been accepted in processes implementing the transformation of educational systems. The paper compares the development of technical education in the USA and in our country during the last few years.
Klíčová slova

Zpět

Patička