Přejít k obsahu


Torrot

Citace:
DUPAL, J. Torrot. 2004.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Torrot
Rok vydání: 2004
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Soubor programů torrot řeší problémy torzních kmitů rotorových systémů z těchto hledisek: a)modální analýza (určení vlastních frekvencí a tvarů kmitů) rotorů při torzním kmitání. b)torzní odezva rotorového systému na libovolný typ buzení (např. zkrat)
Abstrakt EN: Program package torrot solves torsion vibration of the rotor systems from these points of view: a)modal analysis (eigenfrequency and mode shapes determination) of the rotor systems under torsion vibration b)torsion response of the rotor system to the arbitrary excitation (e.q. short circuit)
Klíčová slova

Zpět

Patička