Přejít k obsahu


Rot

Citace:
DUPAL, J. Rot. 2002.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rot
Rok vydání: 2002
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Soubor programů Rot je schopen provádět analýzu rotorových systémů včetně grafických výstupů z následujících hledisek: a)statický průhyb od vlastní tíhy b)modální analýza (určení vlastních frekvencí a tvarů kmitu) při konstantních otáčkách c)výpočet kritických otáček iterační metodou d)výpočet závislosti imaginárních částí vlastních čísel na otáčení (campbellův diagram) a kritických otáček (průsečíky uvedených závislostí s osou kvadrantu) e)amplitudo-frekvenční charakteristika – závislost modulů komplexních amplitud výchylek na budicí frekvenci f)amplitudo-fázově-frekvenční charakteristika – závislost komplexních amplitud výchylek na budicí frekvenci v Gaussově rovině
Abstrakt EN: The program package Rot performs an analysis of the rotor systems including graphical outputs from these points at view: a)static deformation caused by gravity forcus b)modal analysis (eigenfrequencies and mode shapes) under constant speed at revolution c)critical celocities calculation using an iteratic method d)dependence at the imaginnary parts of eigenvalues on the speed of revolution (Campbell´s diagram) and critical speed calculation e)amplitude-frequency characteristics – dependence of the modulus of the complex amplitudes of displacements on the exciting frequency f)amplitude-phese-frequency characteristics-dependence of the complex amplitudes of displacements on the exciting frequency in Gauss plane.
Klíčová slova

Zpět

Patička