Přejít k obsahu


Strategy Maps in Private and Public Sector

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Strategy Maps in Private and Public Sector. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 28-28. ISBN: 978-80-7194-965-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategy Maps in Private and Public Sector
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: University of Pardubice
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: V tomto článku je popsána technika strategických map. V první části je zmínka o základních principech této metodiky. Následuje popis detailu jednotlivých perspektiv strategické mapy (obdobné jako u BSC). V poslední části článku je zobrazen příklad strategické mapy v soukromém a veřejném sektoru.
Abstrakt EN: In this article there, is described the technique of strategy maps. In the first part, there is mentioned the basic principles of this technique. It is followed by the details of the constituent perspectives of strategy map that are the same as Balanced Scorecard perspectives. In the next part of this article, there are showed the examples of private and public strategy map.
Klíčová slova

Zpět

Patička