Přejít k obsahu


Lesson learnt from mathematical modeling of primary circuit of VVER 440/213 reactors

Citace:
PEČÍNKA, L., DUPAL, J., ZEMAN, V., SADÍLEK, J., ZHANALOVÁ, J. Lesson learnt from mathematical modeling of primary circuit of VVER 440/213 reactors. Progress in Nuclear Energy, 2003, roč. 43, č. č. 1-4 (sp, s. 167-175. ISSN: 0149-1970
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lesson learnt from mathematical modeling of primary circuit of VVER 440/213 reactors
Rok vydání: 2003
Autoři: Ladislav Pečínka , Jan Dupal , Vladimír Zeman , J. Sadílek , J. Zhanalová
Abstrakt CZ: Pro analýzu kmitání bloku jaderného reaktoru VVER 440/213 byl vyvinut zobecněný model, který uvažuje reaktor jako diskrétní systém se 77 stupni volnosti. Vazby smyček s tlakovou nádobou reaktoru jsou modelovány translačními a rotačními tuhostmi. Hlavním získaným výsledkem jsou vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání celého systému a jeho dynamická odezva na buzení generované hlavními cirkulačními čerpadly.
Abstrakt EN: For the analysis of flow induced vibrations of a VVER 440/213 unit, a generalised model has been developed which consists of the reactor as a lumped mass model with 77 degrees of freedom. Linking of the loops to the reactor pressure vessel is modelled using translational and rotational stiffnesses. Main results obtained: eigenfrequencies and mode shapes of the whole system and dynamic response of the whole system generated by the main circulating pump pressure pulsations.
Klíčová slova

Zpět

Patička