Přejít k obsahu


Microcontinuum approach in biomechanical modeling

Citace:
ROSENBERG, J., CIMRMAN, R. Microcontinuum approach in biomechanical modeling. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. č. 3-6, s. 261-270. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microcontinuum approach in biomechanical modeling
Rok vydání: 2003
Autoři: Josef Rosenberg , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Tkáně živých organizmů jsou charakterizovány hierarchickou, velmi komplexní vnitřní strukturou. Jedna z teorií, jež berou toto v potaz, byla vyvinuta Eringenem. Příslušná matematická formulace je komplikovaná a proto jsou stále vyvíjeny numerické aplikace. V příspěvku je definována okrajová ůloha pro mikropolární a tzv. microstretch kontinuum. S použitím autorova formalizmu vycházejícího z Buflerových prací byly odvozeny příslušné variační principy. Tyto byly použity pro numerickou implementaci. Program pro mikropolární kontinuum byl testován na některých příkladech a použit pro modelování kostí.
Abstrakt EN: The living organs consist of tissues characterized by the hierarchical, very complex inner structure. One of theories taking this account is the microcontinuum theory elaborated by Eringen. The corresponding mathematical formulation is rather complicated, and theorefore, the numerical application is still in progress. In this contribution, the boundary value problem for micropolar and microstretch linear continuum is defined. Using the authorďs formalism which is based on Buflerďs work the corresponding variational principles are developed. These are used for the numerical implementation. The code for micropolar continuum is tested on some examples and used for the bone modeling.
Klíčová slova

Zpět

Patička