Přejít k obsahu


Integration des interkritischen Glühens in eine Umformprozesskette für die Herstellung von Hohlteilen

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., MALINA, J., GLASS, R., MEYER, L. Integration des interkritischen Glühens in eine Umformprozesskette für die Herstellung von Hohlteilen. In XXVI. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Montanuniversität, 2007. s. 217-224. ISBN: 978-3-902078-09-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Intercritic annealing in forming processes for the production of hollow parts
Rok vydání: 2007
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Montanuniversität
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Jiří Malina , R. Glass , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Zvýšení efektivity tvářecích procesů představuje důležitý problém. Pro získání vysokého stupně tváření se často používají inkrementální tvářecí postupy. Jednou z nových strategií v této oblasti je výrobní řetězec spojující rotační zpětné protlačován a redukční válcování. V tomto výrobním řetězci je nejdřív z plné tyče za polotepla vyroben dutý polotovar. Finální tvar dutého polotvaru je získán redukčním válcováním za tepla nebo za studena. Další z nových strategií pro nízkolegované oceli je tváření za polotepla technologií rotačního zpětného protlačování následované interkritickým žíháním pro získání dostatečně tvárné struktury s TRIP efektem. Z takto zpracovaných polotovarů byl finální tvar získán redukčním válcováním za studena. Při této operaci vzniká nejenom požadovaný tvar, ale materiál získá díky zpevnění za studena a přeměně zbytkového austenitu na martenzit výhodné mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: An increase of efficiency forming process is very important problem. The incremental forming processes are often used to obtaining high extend. One of new strategy in this area is the process techniques which connects reverse extrusion and reduce rolling. I this process techniques, first from full rod of half-hot is made hollow semi-product. The finally shape of hollow semi-product is obtained in reduce hot rolling or cold rolling. Another of new strategy for low alloyed steel is semi-hot forming by rotary reverse extrusion followed by intercritic annealing to obtain sufficiently ductile structure with TRIP effect. The finally shape was obtain from so treated semi-product by reduce cold rolling. Not only required shape form from this operation but the material obtains due to cold hardening and transformation of residual austenite into martensit excellent mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička