Přejít k obsahu


EXCAV-CONTEXT 1.0: software ke zpracování terénního archeologického výzkumu

Citace:
ECKHARDT, K., VAŘEKA, P. EXCAV-CONTEXT 1.0: software ke zpracování terénního archeologického výzkumu. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EXCAV-CONTEXT 1.0
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Kamil Eckhardt , Pavel Vařeka
Abstrakt CZ: Databázová aplikace EXCAV-CONTEXT 1.0 slouží k archivaci a analýze empirických pozorování získaných terénním archeologickým výzkumem odkryvem. Do databáze je možno vkládat popis stratigrafických jednotek podle deskriptivního systému. Data obsažená v databázi jsou dvou typů. K prvnímu se řadí záznamy z relační databáze, které snímají vlastnosti archeologických kontextů získaných terénním pozorováním a evidenci terénní dokumentace. Druhý typ dat zahrnuje dvojrozměrné objekty, které odpovídají základní prostorové evidenci terénního výzkumu a umožňují tak přesnou prostorovou identifikaci jednotlivých entit.
Abstrakt EN: The database application EXCAV-CONTEXT 1.0 is applied for the processing of the empirical field observations yielded during the archaeological excavations (description of contexts). Data are divided into two types. The first type represents field records and documentation and the second type includes two – dimensional objects which correspond with the spatial evidence of the field research (these data enable exact spatial entity identification).
Klíčová slova

Zpět

Patička