Přejít k obsahu


Spline filtration of a cloud of points measured during the digitalization process

Citace:
HNÁTÍK, J. Spline filtration of a cloud of points measured during the digitalization process. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 131-135. ISBN: 978-80-7043-544-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Spline filtration of a cloud of points measured during the digitalization process
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Hnátík
Abstrakt CZ: Práce se zabývá možnostmi filtrování dat z digitalizované plochy. Běžně používané metody měří vzdálenost bodů od přímky. V této práci je navržena metody, kdy se body filtrují pomocí křivky spline. Výhodou této metody je, že pro filtraci je použita křivka, která je následně použita pro tvorbu ploch.
Abstrakt EN: This work concerns with possibilities of the data filtration from digitalized surface, so called cloud of points. Usually employed methods use for filtration an algorithm which uses measurement of the point's distance from the straight line. In this work, we try to filter the points using a spline curve. The advantage of this method is that for the filtration is used the same type of a curve that is than applied for the surface creation.
Klíčová slova

Zpět

Patička