Přejít k obsahu


Performance analysis of derivative-free filters

Citace:
DUNÍK, J., ŠIMANDL, M., STRAKA, O., KRÁL, L. Performance analysis of derivative-free filters. Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes, 2005, roč. 0, č. 1, s. 1941-1946. ISSN: 0191-2216
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Performance analysis of derivative-free filters
Rok vydání: 2005
Autoři: Jindřich Duník , Miroslav Šimandl , Ondřej Straka , Ladislav Král
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem stavu za pomoci bezderivačních lokálních filtrů. Dále je pak zkoumán vliv jednotlivých bezderivačních lokálních filtrů na chování globálního filtru s vícenásobnou linearizací. V článku jsou také odozeny nové vztahy mezi unscentovaným lokálním filtrem a diferenčními lokálními filtry. Hlavní důraz je však kladen na analýzu vztahů pro výpočet kovariančních matic jednotlivých lokálních filtrů. Teoretické výsledky jsou pak ilustrovány na numerických příkladech.
Abstrakt EN: Nonlinear state estimation by the derivative-free Sigma Point Kalman Filters is treated. Particularly, impact of the derivative-free Kalman filters on estimation quality of the Sigma Point Gaussian Sum Filters is discussed. New relations between the Unscented Kalman Filter and the Divided Difference Filters are derived. The main stress is laid on the covariance matrixes which have crucial role for the behaviour explanation of the Sigma Point Gaussian Sum Filters. The theoretical results are illustrated in some numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička