Přejít k obsahu


Odchylkový bilanční model ES ČR

Citace:
FIALOVÁ, A., JANEČEK, E. Odchylkový bilanční model ES ČR. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Deviation balance model of the Czech ETS
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Andrea Fialová , Eduard Janeček
Abstrakt CZ: Odchylkový bilanční model provádí zpracování dat získaných měřením výkonových veličin elektrizační přenosové soustavy, které následně využívá k rekonstrukci provozu soustavy v otevřené regulační smyčce. Tento provoz je rozdělen na dvě části. První částí je tzv. nenarušený provoz, který představuje běžnou fluktuaci soustavy bez poruchových výpadků elektrárenských bloků. Druhá část pak reprezentuje tyto poruchové výpadky. Obě části provozu jsou statisticky analyzovány a vyhodnocovány. Získané výsledky dále slouží k parametrizaci příslušných modelů, které popisují chování dvou uvedených částí provozu soustavy.
Abstrakt EN: Deviation balance model of the Czech ETS performs data processing obtained by measuring specific power quantities of the Czech electricity transmission system. The data are then used for reconstruction of system operation in an open loop mode. The operation is divided into two parts. The first one is so called undisturbed operation that represents routine system fluctuation without any power unit forced outage. The second one introduces those power unit forced outages. Both the parts are analyzed and evaluated from the statistical point of view. Gained results are then used for parametrization of appropriate models that describe behaviour of the mentioned system operation parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička