Přejít k obsahu


Polish Malach Speech Corpus

Citace:
PSUTKA, J., PSUTKA, J., RADOVÁ, V., IRCING, P., MATOUŠEK, J., MÜLLER, L. Polish Malach Speech Corpus. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Polish Malach Speech Corpus
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation
Autoři: Josef Psutka , Josef Psutka , Vlasta Radová , Pavel Ircing , Jindřich Matoušek , Luděk Müller
Abstrakt CZ: Visual History Foundation shromáždila v minulých létech cca 52 tisíc výpovědí svědků holocaustu namluvených ve 32 jazycích. Polských výpovědí je k dispozici cca 1 550 s celkovou délkou asi 3 500 hodin. Korpus polských výpovědí projektu Malach byl připraven pro konstrukci systému automatického rozpoznávání spontánní řeči, který bude využit pro automatické hledání klíčových slov a topiků ve výpovědích. Pro trénování systému bylo zpracováno a speciálním způsobem anotováno celkem 200 15-minutových segmentů výpovědí (celkem 100 hodin), pro testy bylo zpracováno 10 celých výpovědí od různých řečníků (celkem cca 22 hodin). Všechny manuální anotace byly provedeny v ortografickém tvaru slov.
Abstrakt EN: Visual History Foundation collected recently at least 52 thousand testimonies of holocaust survivors pronounced at 32 different languages. The Polish collection is created by about 1,550 testimonies with the total length of about 3,500 hours. The corresponding Polish Malach Speech Corpus was annotated with the goal to build the large vocabulary continuous speech recognition system. For this purpose it was selected and manually transcribed 200 15-minute speech segments of individual speakers (for training purposes) and whole testimonies of 10 different survivors (about 22 hours of speech) for tests. All manual annotations were performed in the orthographic form of the words.
Klíčová slova

Zpět

Patička