Přejít k obsahu


Spolehlivostní optimalizační model ES ČR

Citace:
ČERNÝ, V., FIALOVÁ, A., JANEČEK, E. Spolehlivostní optimalizační model ES ČR. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reliability Optimization Model of the Czech ETS
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Václav Černý , Andrea Fialová , Eduard Janeček
Abstrakt CZ: Spolehlivostní optimalizační model elektrizační přenosové soustavy České republiky provádí návrh výše doporučených regulačních záloh jednotlivých druhů podpůrných služeb v závislosti na požadované spolehlivosti soustavy. Tento návrh je prováděn tak, že jsou minimalizovány náklady na jejich pořízení při dodržení uvažované spolehlivosti. Určené zálohy jsou pak analyticky ověřovány. Diskutovaný model využívá při svém návrhu výsledky statistického vyhodnocení výkonové a energetické bilance provozu soustavy v otevřené regulační smyčce realizovaného vně modelu. Základní matematickou strukturou, která je využívána při návrhu, je pravděpodobnostní (hustotní, distribuční) směs (Gauss, Laplace).
Abstrakt EN: Reliability optimization model of the Czech electricity transmission system performs computations of control power reserve ranges of particular kinds of ancillary services with respect to required system reliability. The computations are carried out in such a way that costs for ranges purchase are minimized under the considered reliability. Then the ranges are analytically verified. The discussed model uses statistical evaluation of power and energy balance of system operation in an open loop mode for the computations. A basic mathematical structure that is used through the computations is a probability (density, distribution) mixture (Gaussian, Laplacian).
Klíčová slova

Zpět

Patička