Přejít k obsahu


On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design

Citace:
ČERNÝ, V., HRUŠÁK, J. On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design. In Nonlinear Control Systems 2004. Oxford : Elsevier, 2005, s. 465-470. ISBN: 0-08-044303-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Some New Similarities between Non-linear Observer and Filter Design
Rok vydání: 2005
Místo konání: Oxford
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Václav Černý , Josef Hrušák
Abstrakt CZ: Článek studuje možné vztahy mezi návrhem nelineárního rekonstruktoru stavu, jak je to zavedeno v teorii automatického řízení, a návrhem filtru v případě teorie zpracování signálu. V článku jsou demonstrovány zřejmé souvislosti mezi nimi navzdory rozdílným cílům při jejich návrhu. Podmínky invariance a konvergence chyby rekonstrukce (filtrace) jsou sjednocujícími prostředky pro jejich návrh.
Abstrakt EN: The paper studies possible connections between non-linear observer design as introduced in Automatic Control Theory and filter design as established in Signal Processing. It is shown in the paper that there are obvious similarities between them in spite of quite different aims for their design. Error invariance and error convergence properties both of them are unifying tools in the contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička