Přejít k obsahu


Mathematical model for logistic control in industrial cluster

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P., ČERNÝ, Z. Mathematical model for logistic control in industrial cluster. Applied Computer Science, 2006, roč. 2, č. 2, s. 31-51. ISSN: 1895-3735
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical model for logistic control in industrial cluster
Rok vydání: 2006
Místo konání: Koszalin
Název zdroje: Politechnika Koszaliňska
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová , Zbyněk Černý
Abstrakt CZ: Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přináší významnou prostorovou expanzi v rámci evropského integrovaného rozvoje. Změny v oblasti logistiky jsou zákonitě nutné, pokud podniky a také stát něchtejí být na evropském trhu oproti konkurenci pozadu. Logistika je jedním z důležitých bodů v podnikání v klastru. Spolupráce členů klastru na poli logistiky představuje pro podniky podstatnou výhodu, kterou získávají oproti konkurenci nejen na národním ale rovněž na mezinárodních trzích. Závěry z tvorby matematického modelu pro řízení logistiky v průmyslovém klastru jsou základními body v tomto příspěvku. Tento matematický model zmiňuje základní logistické výhody pro členy klastru.
Abstrakt EN: Entry of the Czech Republic into the European Union (EU) means an expressive expansion of space for European integrated logistics development and application. Basically logistics changes are necessary if the companies and also state in the Czech Republic do not want to be an outsider on the European market. Logistics is one of the important points of enterprise within a cluster. Cooperation of cluster members on the field of logistics for involved companies means a substantial advantage which companies will gain against their competitors not only on the native but also on the foreign markets. Conclusions of the research of mathematical model for logistic control in an industrial cluster are the critical points of this paper. This mathematical model shows the main logistic advantages for cluster members.
Klíčová slova

Zpět

Patička