Přejít k obsahu


Differential ultrasonic method for fluid velocity measurement

Citace:
VAVŘIČKA, V., DUDÁČEK, K. Differential ultrasonic method for fluid velocity measurement. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 746-749. ISBN: 978-80-8073-805-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Differential ultrasonic method for fluid velocity measurement
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University, BERG Faculty
Autoři: Vlastimil Vavřička , Karel Dudáček
Abstrakt CZ: Navrhová diferenciální metoda určuje rozdíl časů průchodu ultrazvukové vlny v obou směrech na základě korelační analýzy navrhovaných signálů transduktorů, umístěných na obou koncích měřící trubice.
Abstrakt EN: The proposed differenctial method computes the difference of absolute transit times directly using analysis of the correlation function between two sampled ultrasonic waves, coming simultaneously from both receiving transducers placed on both ends of measurement pipe.
Klíčová slova

Zpět

Patička