Přejít k obsahu


Evaluation of energy consumption of microcontroller

Citace:
DUDÁČEK, K., VAVŘIČKA, V. Evaluation of energy consumption of microcontroller. In Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007. Košice: Technical University, BERG Faculty, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-8073-805-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of energy consumption of microcontroller
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University, BERG Faculty
Autoři: Karel Dudáček , Vlastimil Vavřička
Abstrakt CZ: Cílem experimentů prezentovaných v tomto příspěvku bylo nalezení optimální metody pro nastavení frekvence a napájecího napětí z hlediska minimalizace spotřeby energie. Zatížení mikrokontroléru bylo měněno v rozmezí 5% - 95%. Byla provedena řada měření příkonu v závislosti na dalších parametrech.
Abstrakt EN: The goal of our experiments presented in our paper was to verify the optimal method for microcontroller frequency and supply voltage scheduling in order to meet specified performance reqwuirements with minimal enery consumption. In our paper, the MSP430 power consuption is evaluated for a set of benschmark tasks. CPU load was changed from 5% to 95%. For a number of CPU loads, a number of measurements were exucuted for various clock generator configurations.
Klíčová slova

Zpět

Patička