Přejít k obsahu


Nouvelles donées archéozoologiques sur le statut du renne : anthropologiquesexemple du Berry (France) et de la Moravie (République tcheque)

Citace:
CRÉPIN, L., GALETOVÁ, M. Nouvelles donées archéozoologiques sur le statut du renne : anthropologiquesexemple du Berry (France) et de la Moravie (République tcheque). In Les civilisations du renne d’hier et d’aujourd’hui. Antibes: Editions APDCA, 2007. s. 255-278.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: New zooarchaeological data about reindeer’s statut in Magdalenian : Example of Berry (France) and Moravia (Czech republic)
Rok vydání: 2007
Místo konání: Antibes
Název zdroje: Editions APDCA
Autoři: Laurent Crépin , Martina Galetová
Abstrakt CZ: Analyza velkých savců Magdalénských lokalit La Garenne (Saint-Marcel, Indre – France) a Kůlny (Sloup, Morava)nám umožnila studovat subsistenční chování člověka této poslední velké evrosky rozšířené prehistorické kultury. Analyzujeme status živočišných druhů, zejména soba a koně.Zaměřujeme se také na souběžmou evoluci prostředí a magdaléneské kultury a examinujeme zda výběr člověka závisí na změnách prostředí, nebo může být nezavislý.
Abstrakt EN: The coteau of « la Garenne » (Saint-Marcel, Indre – France) and Kůlna’s cave (Sloup, Moravia – Czech Republic) both belong to Magdalenian culture. Through the study of big mammals, we are able to learn about the foraging behaviour of Men during this last prehistoric period, of European extension. We will examine the species statute, and more specifically the Reindeer and Horse ones. This will allow us to question the parallel evolution between the environment and the Magdalenian culture, in order to see if anthropic choices may be linked to the registered environmental variations.
Klíčová slova

Zpět

Patička