Přejít k obsahu


Czech Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH)

Citace:
PSUTKA, J., PSUTKA, J., IRCING, P. Czech Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH). 2005.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH)
Rok vydání: 2005
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University Baltimore, Shoah Visual History Foundation
Autoři: Josef Psutka , Josef Psutka , Pavel Ircing
Abstrakt CZ: Visual History Foundation shromáždila v minulých létech cca 52 tisíc výpovědí svědků holocaustu namluvených ve 32 jazycích. Českých výpovědí je k dispozici cca 570 s celkovou délkou asi 1 200 hodin. Vzhledem k značné časové a finanční náročnosti není možné provést přepisy všech výpovědí manuálně. K přepisu bylo proto využito systému automatického rozpoznávání řeči. Data pro tvorbu modelů byla získána z Czech Malach Speech Corpusu. Základní jednotkou AM je trifón reprezentovaný 5ti stavovým HMM, kde každý stav je modelován 16ti složkovým GMM. Aplikací fonetického shlukovacího stromu byl počet stavů snížen na 6699. Jazykový model je tvořen kombinací 2 bigramových modelů.
Abstrakt EN: The Visual History Foundation collected recently about 52 thousand testimonies of Holocaust survivors pronounced in 32 languages. There are approx. 570 Czech testimonies with a total length of 1 200 hours. It is not feasible to transcribe all those testimonies maually due to the enornous time and money demands. Thus the transcription is performed using the automatic speech recognition system – data forthe system development were acquired from the Czech Malach Speech Corpus. The basic AM unit is a triphone represented by a 5-state HMM, where every state is modeled as a GMM with 16 mixtures. The total number of states was reduced to 6699 using a phonetic clustering tree. The language model is designed as a combination of 2 bigram models.
Klíčová slova

Zpět

Patička