Přejít k obsahu


The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track

Citace:
IRCING, P., MÜLLER, L. The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track. DELOS network of excellence on digital libraries, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1818-8044
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The University of West Bohemia at CLEF 2006, the CL-SR track
Rok vydání: 2006
Místo konání: Enschede
Název zdroje: University of Twente
Autoři: Pavel Ircing , Luděk Müller
Abstrakt CZ: Článek popisuje systém vytvořený týmem Západočeské univerzity pro účely participace v kampani CLEF 2006 CL-SR track. Rozhodli jsme se soustředit pouze na prohledávání české testovací kolekce. Pro účely lingvistického předzpracování dat jsme použili morfologický analyzátor a tagger. Pro vlastní vyhledávání jsme využili klasický tf.idf přístup se slepou zpětnou vazbou tak, jak je implementován v systému LEMUR.
Abstrakt EN: The paper describes the system build by the team from the University of West Bohemia for participation in the CLEF 2006 CL-SR track. We have decided to concentrate only on the monolingual searching in the Czech test collection. We have employed the Czech morphological analyser and tagger in order to perform necessary linguistic preprocessing (lemmatization and stop-word removal). As for the actual search system, we have employed the classical tf.idf approach with blind relevance feedback as implemented in the LEMUR toolkit.
Klíčová slova

Zpět

Patička