Přejít k obsahu


Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project

Citace:
PSUTKA, J., IRCING, P., PSUTKA, J., HAJIČ, J., BYRNE, W., MÍROVSKÝ, J. Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project. Eurospeech, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1349-1352. ISSN: 1018-4074
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic transcription of Czech, Russian and Slovak spontaneous speech in the MALACH project
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bonn
Název zdroje: ISCA
Autoři: Josef Psutka , Pavel Ircing , Josef Psutka , Jan Hajič , William Byrne , Jiří Mírovský
Abstrakt CZ: Článek popisuje výsledky 3.5-leté snahy o vytvoření robustního systému pro rozpoznávání spojité spontánní řeči, který bude nasazen při automatickém přepisu českých, ruských a slovenských výpovědí svědků Holocaustu v projektu MALACH. Článek představuje různé techniky, které byly navrženy pro úspěšné řešení této nelehké úlohy.
Abstrakt EN: The paper describes the 3.5-years effort put into building LVCSR systems for recognition of spontaneous speech of Czech, Russian, and Slovak witnesses of the Holocaust in the MALACH project. The paper presents several techniques proposed in order to deal with the issues of this challenging task.
Klíčová slova

Zpět

Patička