Přejít k obsahu


The importance of the Information system's quality in the concept of the knowledge organization and the relation to the process analysis : theoretical basis and practical experience

Citace:
MELICHAR, D., BASL, J. The importance of the Information system's quality in the concept of the knowledge organization and the relation to the process analysis : theoretical basis and practical experience. Applied Computer Science, 2006, roč. 2, č. 2, s. 53-71. ISSN: 1895-3735
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The importance of the Information system's quality in the concept of the knowledge organization and the relation to the process analysis : theoretical basis and practical experience
Rok vydání: 2006
Místo konání: Koszalin
Název zdroje: Politechnika Koszaliňska
Autoři: David Melichar , Josef Basl
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá v širším slova smyslu problematikou informačních systémů, metodami a přístupy jejich analýzy. Popisuje, jak jsou informační systémy v současnosti vnímány a jaké mají vzájemné vazby. Příspěvek zdůrazňuje důležitost celostního chápání pojmu informační systém a důležitost jeho kvality ve vztahu k principům moderního managementu.
Abstrakt EN: This contribution concerns the problems of information system in the broadest meaning of the word and the approaches and methods used to analyze it. This work examines how they are percepted in present days and what is their mutual relationship. It outlines the possibilities and problems of analysis, defines the relationship of information system and processes. Anyway, many analytic instruments and methods´ results give the similar output as our motto. This contribution emphasizes the importance of the holistic comprehension of the term “information system” and the importance of its general quality in relation to principles of modern management.
Klíčová slova

Zpět

Patička