Přejít k obsahu


Influence of temperature on mechanical properties of unidirectional long fiber composite

Citace:
KROUPA, T., KLEPÁČEK, J. Influence of temperature on mechanical properties of unidirectional long fiber composite. In Experimental Stress Analysis 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-7043-552-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of temperature on mechanical properties of unidirectional long fiber composite
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Kroupa , Jan Klepáček
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na experimentální vyšetřování vlivu teploty na mechanické vlastnosti jednosměrového dlouhovláknového kompozitního materiálu. Vyšetřovány jsou koeficienty teplotní délkové roztažnosti ve směru materiálových os. Dále je měřena závislost napětí a defomace při různých teplotách od -40°C do 120°C v příčném a podélném směru. Na závěr jsou navrženy směry dalšího výzkumu.
Abstrakt EN: This article is aimed at experimental investigation of the influence of temperature on mechanical properties of unidirectional long fiber composite. Coefficients of thermal expansion in material axes are investigated and calculated from approximate relations. Stress-strain relations are measured for different temperatures from -40°C to 120°C in fiber and transverse directions. The directions of further research are proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička