Přejít k obsahu


Převodník prozodických instrukcí

Citace:
ROMPORTL, J., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J. Převodník prozodických instrukcí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Converter of prosodic instructions
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Jan Romportl , Daniel Tihelka , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: Převodník prozodických instrukcí je software, který transformuje vstupní soubor prozodických instrukcí (ve formátu UWB-PROS) na jejich řečovou reprezentaci technikami nízkoúrovňové syntézy řeči. Prozodické instrukce sestávají ze sekvencí segmentálních jednotek (kodů fonémů), sekvencí hodnot F0, násobků amplitudy řečového signálu a koeficientů segmentálního trvání. Na jejich základě převodník vytvoří syntetizovanou řeč, která vychází ze zvoleného kompatibilního inventáře řečových jednotek. Licence zahrnuje možnost vzdáleného použití převodníku. Součástí tohoto software není v rámci licence inventář řečových jednotek (musí být dodán uživatelem).
Abstrakt EN: The converter of prosodic instructions is a software which transforms an input file of prosodic instructions into their speech representation by techniques of low-level speech synthesis. Prosodic instructions consist of sequences of segmental units (phone codes), sequences of F0 values, multiples of speech signal amplitude and coefficients of segmental duration. On their basis the system creates sythesised speech dependent on a chosen compatible speech segment database. The license involves a possibility of remote access to the converter. The software itself does not include within the scope of the license any speech segment database (is to be supplied by the user himself).
Klíčová slova

Zpět

Patička