Přejít k obsahu


The transient response of vibrating systems containing random parameters

Citace:
DUPAL, J. The transient response of vibrating systems containing random parameters. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007. s. 41-46. ISBN: 978-83-60102-46-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The transient response of vibrating systems containing random parameters
Rok vydání: 2007
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek přináší metodiku určování statických paraemtrů (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka) lineárních kmitajících systémů s n stupni volnosti v přechdoových stavech. Předpokládá se proporcionální tlumení, což znamená, že matice tlumení je lineární kombinací matic hmotnosti a tuhosti. Pro výpočet parametrů a odhadu spodních a horních limitů výchylek v pravděpodobnostním smyslu je využita pertubační technika.
Abstrakt EN: The paper deals with a methodology of statistical parameter (mean, covariance and standard deviation) determination of n-DOF linear vibrating system displacements in transient vibration. It is supposed a proportional damping which means that the damping matrix is linear combination of the mass and stiffness matrices. The perturbation approach [1] is applied to the parameter calculation and estimation of the upper and lower limits of displacements in the probability sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička