Přejít k obsahu


Development of Data-Driven Prosody Model for German TTS Synthesis

Citace:
ROMPORTL, J., MATOUŠEK, J. Development of Data-Driven Prosody Model for German TTS Synthesis. In Speech Processing. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, 2006. s. 18-23. ISBN: 80-86269-15-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of Data-Driven Prosody Model for German TTS Synthesis
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR
Autoři: Jan Romportl , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: V nedávné době jsme představili náš nový datový model prozodie pro systémy převodu textu na řeč. Tento model je založen na parametrizaci textu používající generativní prozodickou gramatiku a na metodách automatické analýzy řečových korpusů. Model byl úspěšně testován a kladně hodnocen při syntéze češtiny. V předkládaném článku jsou prezentovány první výsledky jeho aplikace na syntézu němčiny.
Abstrakt EN: We have recently introduced our new data-driven prosody model for text-to-speech synthesis. The model is based on text parametrisation using a generative prosodic grammar and on automatic speech corpora analysis methods. The model has been successfully tested for Czech language with highly assessed naturalness of resulting speech. The current stage of the model development involves the first experiments with its application to German synthesis. The results of these experiments are presented in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička