Přejít k obsahu


A new method of the one class rotor critical speed determination

Citace:
DUPAL, J. A new method of the one class rotor critical speed determination. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-87012-06-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new method of the one class rotor critical speed determination
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek prezentuje nový přístup k řešení kritických otáček rotorů pomocí jednoduché metody oproti dosud užívané iterační metody a metody využívající Campbellův diagram. Uvedená metoda umožňuje analyzovat matematický model rotorových systémů popsaných konstantními a lineárně závislými maticemi na úhlové rychlosti otáčení jako např. matice gyroskopických účinků. Výsledné kritické úhlové rychlosti jsou získány jednoduchým řešením problému vlastní hodnoty.
Abstrakt EN: The paper deals with a new approach to critical speed determination of rotors by means of the simple method against the so far used iterative method and a method utilizing a Campbell's diagram. A presented method enables to analyse the rotor system mathematical model described by constant and linear dependent matrices on the angular speed of revolution like e.g. the gyroscopic matrix. The resulting critical angular velocities are obtained as a single solution of the eigenvalue problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička