Přejít k obsahu


On the stress-strain analysis of the knee replacement

Citace:
DANĚK, J., DENK, F., HLAVÁČEK, I., NEDOMA, J., STEHLÍK, J., VAVŘÍK, P. On the stress-strain analysis of the knee replacement. In Computational science and its applications - ICCSA 2004. Berlin: Springer, 2004. s. 456-466. ISBN: 3-540-22056-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the stress-strain analysis of the knee replacement
Rok vydání: 2004
Místo konání: Berlin
Název zdroje: Springer
Autoři: Josef Daněk , František Denk , Ivan Hlaváček , Jiří Nedoma , Jiří Stehlík , Pavel Vavřík
Abstrakt CZ: Článek pojednává o napěťově-deformační analýze náhrady kolenního kloubu. Jsou analyzovány tři případy pro odchylky 3, 5 a 7 stupňů osy stehenní kosti od osy nohy. Pro řešení kontaktního problému v elasticitě je použita metoda konečných prvků a metoda rozkladu oblasti bez překrývání. Jsou zda uvedeny a diskutovány numerické experimenty.
Abstrakt EN: The paper deals with the stress/strain analysis of an artificial knee joint. Three cases, where femoral part of the knee joint part is cut across under 3, 5 and 7 degrees, are analysed. Finite element method and the nonoverlapping decomposition technique for the contact problem in elasticity are applied. Numerical experiments are presented and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička