Přejít k obsahu


Vodivý motiv na substrátu - struktura s rozloženými parametry

Citace:
BLECHA, T. Vodivý motiv na substrátu - struktura s rozloženými parametry. Plzeň : 2007, 133 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conductive pattern on substrate - structure with distributed parameters
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Disertační práce je zaměřena na výpočet rozptylových parametrů základních typů planárních vedení. Na vedení je pohlíženo jako na dvojbran, který je popsán rozptylovými parametry. Pro výpočet S-parametrů je nutné odvodit buď primární parametry nebo provozní parametry planárních vedení. Pro porovnání naměřených a vypočtených výsledků byly vytvořeny testovací vzorky, které byly proměřeny na vektorovém síťovém analyzátoru Anritsu MS4622B. Pro zjištění vlivu použitého substrátu na rozptylové parametry planárních vedení bylo pro výrobu použito 7 různých materiálů. Od v současné době nejvíce používaného substrátu FR4 přes PTFE substráty s různým způsobem vrstvení základních tkanin až po PTFE substráty s příměsí keramiky. V závěru je srovnání naměřených a vypočtených hodnot rozptylových parametrů pro všechny testované vzorky. Je zde také zhodnocení použitých substrátů z hlediska použitelnosti pro mikrovlnné obvody.
Abstrakt EN: This Ph.D. thesis is focused on the calculation of the scattering parameters for the basic types of the planar strips. The every line may be regarded as two-port network, which is described by the scattering parameters. The primary parameters or operation parameters are necessary for the calculation of these scattering parameters. The test samples were created for comparison of calculated and measured results. The test samples were measured by the network analyzer Anritsu MS4622B. Seven different materials for manufacturing of the test samples were used for findings of substrate influence on the scattering parameters of the planar strips. The FR4 substrate, PTFE substrates with different overlay of the basic cloths and PTFE substrates with ceramics admixture were used for manufacturing of the test samples. Finally, the measured and calculated values are being compared. The evaluation of used materials has been also included.
Klíčová slova

Zpět

Patička