Přejít k obsahu


Regulace napěťového pulzního usměrňovače při dvouhodnotovém řízení proudu

Citace:
BLAHNÍK, V. Regulace napěťového pulzního usměrňovače při dvouhodnotovém řízení proudu. In Elektrotechnika a informatika 2006. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2006. s. 5-8. ISBN: 80-7043-473-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of voltage-source active rectifier using hysteresis control of current
Rok vydání: 2006
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá navržením regulace napěťového pulzního usměrňovače napájeného ze synchronního generátoru s permanentními magnety nebo napájeného ze sítě. Vybírá se a posuzuje nejvhodnější algoritmus pro dvouhodnotovou regulaci napěťového pulzního usměrňovače. Výsledky diplomové práce slouží jako podklady pro laboratorní prototyp, kde se výsledky simulací ověřují.
Abstrakt EN: This paper deals with control of voltage-source active rectifier, which is fed from either the permanent magnet synchronous generator or power grid. The different algorithms of hysteresis control are designed, compared and the best of them is highlighted. Results of this thesis are background for laboratory prototype, where the simulations results are verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička