Přejít k obsahu


Tvořivost a klíčové kompetence

Citace:
MACH, P. Tvořivost a klíčové kompetence. In XX. Didmattech 2007. Díl I. Olomouc: Votobia, 2007. s. 98-101. ISBN: 80-7220-296-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity and essential competences
Rok vydání: 2007
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou učitelských a žákovských kompetencí v odborném vzdělávání, které se stávají nejdůležitějším atributem inovace a modernizace vzdělávacího procesu. Uvádí možnost tvořivého přístupu k rozvoji didaktických klíčových kompetencí.
Abstrakt EN: The paper deals with teacher and pupil competences in vocational education, which are becoming the most important attribute of innovation and modernization of the educational process. The paper features possibility of creative access to development of didactic essential competences.
Klíčová slova

Zpět

Patička