Přejít k obsahu


The p-Laplacian - mascot of nonlinear analysis

Citace:
DRÁBEK, P. The p-Laplacian - mascot of nonlinear analysis. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 2007, roč. 76, č. 1, s. 85-98. ISSN: 0862-9544
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The p-Laplacian - mascot of nonlinear analysis
Rok vydání: 2007
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: V článku je uveden soubor výsledků o kvazilineárních okrajových úlohách obsahujících p-laplacián. Zvláštní pozornost je věnována problémům v rezonanci, které vedou ke studiu spektrálních nelineárních úloh. Vedle hlavních tvrzení, která jsou uvedená do historického kontextu, jsou zde zmíněny některé otevřené problémy, které jsou výzvou pro vývoj nových metod nelineární analýzy.
Abstrakt EN: In this paper we give survey of the results concerning the solvability of certain quasilinear boundary value problems which contain the p-Laplacian as a main part. Special attention is paid to the resonance problems which lead naturally to the study of spectral properties of nonlinear operators. Besides statements of principal results in the historical context we also mention some open problems which seem to be a great challenge for nonlinear analysts.
Klíčová slova

Zpět

Patička