Přejít k obsahu


Simulace trakčního zařízení s nepřímým měničem kmitočtu a středofrekvenčním transformátorem: výstupní část

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulace trakčního zařízení s nepřímým měničem kmitočtu a středofrekvenčním transformátorem: výstupní část. In Elektrické pohony. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-02-01921-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of traction device with indirect frequency converter and medium-frequency transformer- secondary part
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Simulace prototypu trakčního zařízení, které se skládá z nepřímého měniče kmitočtu s napěťovými pulzními usměrňovači, středofrekvenčního transformátoru a výstupního napěťového pulzního usměrňovače. Tento článek je zaměřen na simulaci výstupního napěťového pulzního usměrňovače. V článku je vysvětleno speciální řízení výstupního napěťového pulzního usměrňovače, které je zaměřeno na snížení spínací frekvence tranzistorů. Simulace slouží jako podklad pro realizaci laboratorního prototypu, na kterém budou výsledky simulace ověřeny.
Abstrakt EN: Simulation of the laboratory prototype, which is compose of indirect frequency converter, medium-frequency transformer and secondary voltage source active rectifier. This paper deals with simulation of the secondary voltage source active rectifier and his spcial control, which degrea switching frequency of tranzistors. The simulation results of this paper are background for laboratory prototype, where the simulations results are verified.
Klíčová slova

Zpět

Patička