Přejít k obsahu


Základní metodika simulační studie při využití paralelní diskrétní simulace

Citace:
ULRYCH, Z., RAŠKA, P., HOŘEJŠÍ, P., CANDROVÁ, K. Základní metodika simulační studie při využití paralelní diskrétní simulace. In Witness 2007. Brno: Humusoft, 2007. s. 45-58. ISBN: 978-80-214-3432-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic Methodology of a Simulation Case Study on Development of Parallel Discrete Simulation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Zdeněk Ulrych , Pavel Raška , Petr Hořejší , Kateřina Candrová
Abstrakt CZ: Specifickou oblastí moderních informačních technologií je simulace, tedy napodobování či reprezentace činností skutečného procesu nebo systému v závislosti na čase. V tomto příspěvku je popsáno možné řešení projektu, který je zaměřen na tvorbu, vývoj, implementaci a ověření navrhované metodiky pro využití v aplikacích průmyslového inženýrství. Tyto aplikace jsou založeny na principu paralelní simulace. Navržená metodika byla ověřena na jednoduchém simulačním modelu.
Abstrakt EN: One of the specific areas in modern information and communication technologies is a simulation, so the imitation or the representation of the operation of a real-world process or system over time. This contribution presents a possible project solution, which is focused on development, design, implementation and validation of the methodology proposal for industrial engineering applications based on the logic of parallel simulation. The proposed methodology was validated through the simple simulation model.
Klíčová slova

Zpět

Patička