Přejít k obsahu


Harmonic analysis use for investigation of semiconductors converters EMC

Citace:
DRÁBEK, P. Harmonic analysis use for investigation of semiconductors converters EMC. In Transcom 2007. Žilina: University of Žilina, 2007. s. 91-94. ISBN: 978-80-8070-694-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Harmonic analysis use for investigation of semiconductors converters EMC
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: University of Žilina
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou použití Fourierovy řady pro harmonickou analýzu nepříznivých vlivů v napájecí soustavě provozem polovodičových měničů. Byla provedena detailní teoretická analýza výpočtu meziharmonických složek a byly odvozeny vztahy pro jejich výpočet.
Abstrakt EN: Paper deals with problems of using Fourier progression for harmonic analysis of unfavourable effects in power grid made by power semiconductor converters. Detailed theoretical analyse has been made and useful mathematical equations for interharmonics calculation were derived. Several simulations and experimental measurements for analytical calculation verification have been realized.
Klíčová slova

Zpět

Patička