Přejít k obsahu


Mezipředmětové vztahy vybraných povinně volitelných ekonomických předmětů a povinných kurzů na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Mezipředmětové vztahy vybraných povinně volitelných ekonomických předmětů a povinných kurzů na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-210-4331-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inter-relations of Selected Elective Economic Courses and Obligatory Courses at the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Článek popisuje tři vybrané povinně volitelné předměty vyučované autorkou na FPR ZČU, jejichž cílem je rozšířit znalosti, které studenti získají v povinných předmětech. V závěru je konstatováno, že ekonomické předměty a ekonomické znalosti jsou potřebné prakticky ve všech oborových právnických kurzech.
Abstrakt EN: The article describes three selected courses taught as electives at the Faculty of Law of the University of West Bohemia. All of them are taught by the author of the article and their purpose is to expand on knowledge of basic economic terms that students learn in obligatory course, and, at the same time, to facilitate understanding of some economic and legal terms that the students will learn later on in other obligatory courses. The article represents a follow-up to the article presented in the previous year proceedings by teachers of economic subjects in Pilsen Law Faculty . The conclusion drawn in the article is that links to economic subjects can be found in many obligatory legal courses.
Klíčová slova

Zpět

Patička