Přejít k obsahu


Metodika cílového řízení nákladů

Citace:
MAINZOVÁ, E., KLEINOVÁ, J. Metodika cílového řízení nákladů. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1, s. 25-31. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Target Costing Methodology
Rok vydání: 2007
Autoři: Eva Mainzová , Jana Kleinová
Abstrakt CZ: Cílový způsob řízení nákladů (Target costing) představuje naprosto odlišnou koncepci v řízení nákladů. Vychází z tržně orientovaného principu řízení nákladů a za jediné relevantní náklady považuje náklady akceptované trhem.V této souvislosti hovoříme o tzv. přípustných nákladech (Allowable cost), jejichž stanovení vychází z poznatku, že každý výrobek je charakterizován určitými náklady, které vyjadřují spotřebu jednotlivých faktorů vynaložených na jeho vývoj, výrobu a distribuci a určitým užitkem, který je vyjádřen stupněm uspokojení zákazníka. Srovnání nákladů a užitku, jako základních atributů výrobku, vyžaduje úzké propojení marketingu s propočty nákladů na výroky, neboť právě v oblasti marketingu se provádí průzkum požadavků zákazníka, hodnocení přínosů jednotlivých funkcí pro zákazníka a stanovuje se prodejní cena, kterou je potencionální zákazník za výrobek ochoten zaplatit.
Abstrakt EN: Target costing represents completely different concept in cost management, because it takes into account market oriented cost only. In this context, we speak about allowable cost. To compare basic product attributes - costs and utility, close connection between marketing and cost calculation is required. The whole target costing process already begins with pre-production phases and than continues in sequential steps further. Target costing is an integral part of company’s strategy along with time based management and total quality management, which altogether help to achieve company´s success and welfare.
Klíčová slova

Zpět

Patička