Přejít k obsahu


Health Care Systems and Their Usage

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Health Care Systems and Their Usage. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 56-56. ISBN: 978-80-7194-965-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Health Care Systems and Their Usage
Rok vydání: 2007
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: University of Pardubice
Autoři: Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje aktuální systémy zdravotní péče, které jsou používány ve světě. Každý model je analyzován ve srovnání s dalším možným využitím. Také jsou uvedeny výhody a nevýhody u nejvíce rozšířených modelů financování zdravotní péče.
Abstrakt EN: This paper describes actual health care systems which are used in the world. Each models of the health care system is analyzing and than comparing with other possibility models. I states advantages and disadvantages by the most developed systems of health care funding. In my paper is not absent sorted countries and their systems of the health care.
Klíčová slova

Zpět

Patička