Přejít k obsahu


Nástin historického vývoje a současné situace zdravotnictví v ČR

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Nástin historického vývoje a současné situace zdravotnictví v ČR. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 150-150. ISBN: 978-80-248-1324-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Histrory and Current Situation of Public Health System in the Czech Republic
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o historickém vývoji zdravotnictví na území České republiky a současném stavu zdravotnického systému a probíhajících reformách. Je zde upozorňováno na kladné i záporné aspekty vybraných zdravotnických systémů a dále proveden pohled na budoucí vývoj této oblasti národního hospodářství.
Abstrakt EN: This article deals with history of health care services in the Czech republic and current situation of medical care system and actual reforms. I am highlighting positive and so negative aspects of several medical care system. Next part of my article is analysis of future trends in this sector of national economy.
Klíčová slova

Zpět

Patička