Přejít k obsahu


Pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako příjem veřejných financí

Citace:
HEJDUKOVÁ, P. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako příjem veřejných financí. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-536-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Premium of the Public Health Insurance as Revenue of the Public Finance
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Veřejné zdravotní pojištění placené formou pojistného na veřejné zdravotní pojištění reprezentuje jeden z možných způsobů, jak lze hradit zdravotní péči. Uvedené pojistné je založeno na široce koncipované sociální solidaritě a zdravotnické služby stanovené zákonem pak řadíme ke službám, které se hradí z veřejných prostředků. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je využíváno také v České republice. Funguje ve formě individuálních plateb občanů a počítá se jako procentní sazba z jejich vyměřovacích základů. Jak konkrétně funguje v naší republice daný systém úhrady zdravotní péče, jak tomu bylo v minulosti a jaké jsou vyhlídky do budoucna v oblasti plateb ve zdravotnictví, uvádí následující přípěvek.
Abstrakt EN: Public Health Insurance which can be pay by premium of the public health insurance is one of the eventual methods whereby is possible to cover primary health care. This premium runs on the basis large-scale of the social solidarity and health services which are provided by law we can include in the services which are paid from public purse. The premium of the public health insurance we use in the Czech Republic too. The principle of this premium consists in individual payments from the people and is calculated as percentage from basis of assessments. Specific application of this health care system and this pyment, description of the past system and the view of the future public health care system in the Czech Republic, you can find it in following paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička