Přejít k obsahu


Complex Permittivity Models of Composite Dielectrics

Citace:
KURTINEC, M., HAMAR, R., PIHERA, J. Complex Permittivity Models of Composite Dielectrics . In Proceedings of the 2007 IEEE International conference on solid dielectrics. S.l.: IEEE, 2007. s. 39-42. ISBN: 1-4244-0750-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complex Permittivity Models of Composite Dielectrics
Rok vydání: 2007
Místo konání: S.l.
Název zdroje: IEEE
Autoři: Michal Kurtinec , Roman Hamar , Josef Pihera
Abstrakt CZ: Představovaný článek popisuje analytické simulace chování komplexní permitivity kompozitních materiálů v závislosti na frekvenci. Pro potřeby experimentu bylo použito a ověřeno několik vztahů z teorie dielektrické směsi. Výsledky analytických vztahů byly porovnány s reálně měřenými daty kompozitních materiálů. Studium dějů probíhalo ve frekvenčním rozsahu 100 Hz – 1 MHz a v článku jsou prezentovány výsledky simulací stochastického a řádně definovaného rozmístění plniva v kompozitním materiálu.
Abstrakt EN: This paper deals with analytical simulations of behaviour of loss frequency-dependent composite dielectric. Several equations of dielectric mixture theory were verified and the results were compared with measured values of these materials, which were prepared in good accord with the theoretical model. The studied dielectric spectroscopy frequency range was from 100 Hz to 1 MHz and we present one stochastic and one properly defined particular composite material composed of constituents with significantly different properties and volume factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička