Přejít k obsahu


Rozšíření infrastruktury webového Single Sign-On

Citace:
GROLMUS, P. Rozšíření infrastruktury webového Single Sign-On. [Plzeň] : Zapadočeská univerzita, 2007. 10 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enhancement of the Web Single Sign-On Infrastructure
Rok vydání: 2007
Místo konání: [Plzeň]
Název zdroje: Zapadočeská univerzita
Autoři: Petr Grolmus
Abstrakt CZ: Předkládaný projekt se zabývá rozšířením stávající nedostatečné infrastruktury webového Single Sign-On (webSSO) na Západočeské univerzitě v Plzni. Funkční a spolehlivé řešení webSSO je nutným předpokladem i pro plánované budování federativní autentizační a autorizační infrastruktury. Cílem projektu je zajistit spolehlivost webSSO rozložením zátěže na více ověřovacích serverů. Druhým důležitým cílem je zajištění spolehlivosti provozu i v případě hardwarové poruchy některého ověřovacího serveru nebo výpadku části počítačové sítě. Projekt předpokládá nákup potřebného hardwaru, který bude v rámci Západočeské univerzity umístěn na geograficky vzdálených lokalitách.
Abstrakt EN: The project aims at enhancing the current Web Single Sign-On (webSSO) infrastructure used at the University of West Bohemia in Pilsen. A reliable webSSO infrastrucuture is - among goals - necessary for establishing a federated authentication and auhtorization infrastructure in the future. The project will increase webSSO reliability by distributig the load among several authentication servers. Another goal of the project is to ensure that the authentication system remains operational even in the event of a HW fault on one of the servers, or a partial network breakdown. The project consists in acquiring suitable hardware that will be distributed across several university locations.
Klíčová slova

Zpět

Patička