Přejít k obsahu


Rámcový vzdělávací program, kompetence pro mediální výchovu a technická výchova

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Rámcový vzdělávací program, kompetence pro mediální výchovu a technická výchova. In Acta Humanica. 1/2007, Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 32-35.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: General training programme, jurisdiction
Rok vydání: 2007
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Jarmila Honzíková , Petr Mach
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou změn ve vzdělávací soustavě, především zaváděním rámcových vzdělávacích programů. Zamýšlí se nad možnostmi přípravy studentů učitelství pro tvorbu školních vzdělávacích programů a nad konkrétním využitím těchto programů při učení senzomotorickým dovednostem
Klíčová slova

Zpět

Patička