Přejít k obsahu


Ordinary higher-order quasilinear problems

Citace:
BENEDIKT, J. Ordinary higher-order quasilinear problems. Plzeň : 2004, 149 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ordinary higher-order quasilinear problems
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jiří Benedikt
Abstrakt CZ: Práce je věnována studiu počátečních a okrajových úloh pro obyčejné kvazilineární rovnice vyššího řádu. Zaprvé diskutujeme existenci a jednoznačnost řešení kvazilineárních počátečních úloh 2n-tého řádu. Pak se zajímáme o jednoduchost, kladnost a diskrétnost spekter příslušných okrajových úloh čtvrtého řádu. Nakonec dokazujeme větu o globální bifurkaci pro perturbovanou úlohu a větu o existenci řešení v nerezonanci.
Abstrakt EN: The thesis is devoted to the study of the initial and boundary value problems for ordinary higher-order quasilinear equations. First we discuss existence and uniqueness of the solution of the 2nth-order quasilinear initial value problems. Then we are interested in simplicity, positivity and discreteness of spectra of the corresponding fourth-order boundary value problems. Finally, we establish a global bifurcation result for a perturbed equation, and an existence theorem in nonresonance.
Klíčová slova

Zpět

Patička