Přejít k obsahu


Kodifikace obchodního práva v 19. století

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Kodifikace obchodního práva v 19. století. In Stát a právo v letech 1848-1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 122-128. ISBN: 978-80-969332-9-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Developpement of the Codification of the Commercial Law in 19th century
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Bratislavská vysoká škola práva
Autoři: Petra Jánošíková , Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vývojem obchodního práva v Habsburské monarchii, zvláště vydáním Obchodního zákoníku č. 1/1863 ř.z. a jeho případnými vlivy na obchodní zákonodárství v Polsku.
Abstrakt EN: The article deals of the commercial law in Habsburg Monarchy essentially Austrian Code of Commerce which entered into effect on January 1st, 1863, and introduced a reform of commerce in the entire monarchy. In the first part the authors underline the significance and the procedure of the rise of this legislation. Second part characterises the fundamentals principles of the Code of commerce. in conclusion, the article is interested in adjustement of commercial law in Poland.
Klíčová slova

Zpět

Patička