Přejít k obsahu


Comparison of intensity of high temperature surface damage for 20MoCrS4 steel with varying parameters of dynamical heating

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., KRÜGER, L., MEYER, L. Comparison of intensity of high temperature surface damage for 20MoCrS4 steel with varying parameters of dynamical heating. Materiáls Science and Technology, 2006, roč. 22, č. 12, s. 1444-1448. ISSN: 0267-0836
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of intensity of high temperature surface damage for 20MoCrS4 steel with varying parameters of dynamical heating
Rok vydání: 2006
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , L. Krüger , L.W. Meyer
Abstrakt CZ: Při zavádění nové technologie tváření je třeba věnovat pozornost také dílčím jevům, které negativně ovlivňují kvalitu polotovaru. Během ohřevu na tvářecí teplotu, ať při tváření za tepla nebo při tváření za studena, jsou polotovary po nějakou dobu vystaveny působení korozního prostředí. V hromadné výrobě není z ekonomických důvodů vhodné používání ochranných atmosfér. Pro minimalizaci vlivu ohřevu na kvalitu povrchu je nutné co nejrychleji najít vhodnou teplotu a rovnoměrné teplotní pole vyhovující fyzikálním vlastnostem ohřívaného materiálu a používané technologii. Experimenty jsou zaměřeny na průzkum různých teplotních podmínek a časů ohřevu.
Abstrakt EN: During heating to the forming temperature in hot or warm forming operations, semiproducts are exposed to high temperatures in direct contact with corrosion environment for a certain period of time. Using protective atmospheres in mass production is unsuitable for economical reasons. To minimise the influence of heating on the surface degradation, it is necessary to reach the desired temperature and uniform temperature field as quickly as possible, yet in compliance with physical properties of the heated material and with the technology in use. The experiments were focused on investigation of various temperatures and heating times simulating conditions of dynamical and classical processes. The comparison of the influence of heating temperature and time on the iron scale occurrence intensity as well as the influence on the surface layers of the semiproducts was performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička