Přejít k obsahu


Ethics of International relations and Re-thinking the Middle East

Citace:
CABADA, L. Ethics of International relations and Re-thinking the Middle East. In The Middle East and the European Union. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 73-82. ISBN: 978-80-7380-037-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethics of International relations and Re-thinking the Middle East
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje soudobé teoretické koncepty v oblasti etiky mezinárodních vztahů a aplikuje tyto teorie na příklad blízkovýchodního regionu.
Abstrakt EN: The contribution presents contemporary theoretical concepts in ethics of international relations and appplies these theories on the example of Middle East.
Klíčová slova

Zpět

Patička